درباره من

یاسین عظیمی نژاد

مدرس شیمی کنکور و المپیاد
دانشجوی رشته پزشکی
رتبه برتر کنکور

مولف کتاب

طراح آزمون های قلمچی
طراح آزمون های گاج در سال ٩۵
ویراستار علمی کتاب جمع بندی شیمی دهم انتشارات نشرالگو
ویراستار علمی کتاب جمع بندی شیمی یازدهم انتشارات نشرالگو
ویراستار علمی کتاب موج ازمون نشرالگو
طراح آزمون مدارس برتر
مدرس رتبه های برتر
و……