آرشیو برچسب ها : اطلاعیه

سرنوشت کنکور 98 مشخص شد  ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش  در ابتدا در پاسخ به سوال یکی از دانش آموزان که چرا کنکور به صورت تستی برگزار می شود، گفت: الزام ما برای حفظ شفافیت فرایند برگزاری کنکور امکان این نوع امتحان را از ما گرفته است. به طور مثال صحیح کردن برگه امتحان تشریحی […]